Aros Bostad, Tegeludden 14, 2013

Aros Bostad är en nischad bostadsutvecklare specialiserad på att förvärva utveckla och konvertera kommersiella fastigheter till bostäder. För prestigeprojektet Tegeludden 17 skapades en egen hemsida som fick fungera som nav i kundrelationen.